ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ตามประกาศจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จังหวัดกำแพงเพชร จึงดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณนะ ครั้งที่เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่

ใส่ความเห็น