หน้าแรก

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง / รับสมัครงาน

ขวัญนภา ศิริสมบัติ

28 เมษายน 2566

แผนที่

At Social Network

@mso.kpp

สถานที่ติดต่อราชการ

m society logo

สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร
62000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-705030
E-mail : kamphaengphet@m-society.go.th

Line Official