รับสมัคร บุคคลเพื่อคักเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (สวัสดิการแบบพนักงานราชการ) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสารที่แนบตามลิ้งด้านล่างนี้

หากมีข้อสงสัย ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 055-705030 หรือ Line ID : ตาม QR Code ด้านล่าง

ใส่ความเห็น