24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ

วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน

เดือนพฤษภาคมนี้ เตรียมพบกับงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี วันแห่งความภาคภูมิใจของชาวป่าชุมชนซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
ญร่วมชมนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบสินค้า และผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนการสาธิต และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพวกเราชาวเครือข่ายป่าชุมชน

ใส่ความเห็น