โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3

📣📣 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ขอรับการสนับสนุน สิ่งของสำหรับผู้รับบริการ และเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ภายใต้โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 รับบริจาคตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2567 🎁💝

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือบริจาคได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 20 ม.12 ต.ทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. 055 716881 🎁

ใส่ความเห็น