แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

เชิญชวนชาวกำแพงเพชรร่วมขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

ขอเชิญผู้รักสุขภาพทุกท่านสมัครร่วมงานดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ค่าสมัครท่านละ 300 บาท (รับเสื้อแข่งขัน และเหรียญที่ระลึกจะมอบให้ผู้ที่ เดิน-วิ่ง เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด)

ถ้วยพระราชทาน รางวัลสนับสนุนจากภาครัฐ และของที่ระลึก

1. ถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ชนะเลิศ” ด้านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมออกกาลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

2. ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “ชนะเลิศ” ด้านการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้โรคโรคหลอดเลือดสมอง

3. โล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จานวน 3 รางวัล คือ รางวัลขนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

4. โล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จานวน 5 รางวัล คือ รางวัลขนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลชมเชย อันดับ 1 และรางวัลชมเชย อันดับ 2

5. โล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 22 รางวัล คือ

– เมืองกีฬา 16 จังหวัด จำนวน 6 รางวัล
-จังหวัดอื่น ๆ 61 จังหวัด จำนวน 10 รางวัล
-Over All ชาย และ Over All หญิง จำนวน 6 รางวัล

6. บุคคลทั่วไปที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม: เสื้อกีฬา และเหรียญที่ระลึก

เสื้อที่ระลึก

เหรียญที่ระลึก

เหรียญที่ระลึกจะมอบให้ผู้ที่ เดิน-วิ่ง-ปั่น เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด

วันวิ่งและเส้นทางกิจกรรม

วันวิ่ง : วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ปล่อยตัว 06.00 น.
จุดปล่อยตัว : ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

เส้นทางการ เดิน – วิ่ง: ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร วิ่งลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง ผ่านถนนเทศา 2 ซอย 1 ด้านข้างที่ว่าการอำเภอเก่า ออกสู่ถนนราชดำเนิน 2  เลี้ยวซ้ายหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร จุดกลับตัวเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กม. บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำแพงเพชร วิ่งกลับทางเดิมเพื่อเข้าเส้นชัย ณ จุดปล่อยตัว สำหรับเดิน-วิ่ง ระยะทาง 10.5 กม. วิ่งต่อไปตามเส้นทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ จุดกลับตัวเดิน-วิ่ง ระยะทาง 10 กม. เป็นบริเวณ วัดพระสี่อิริยาบท  วิ่งกลับทางเดิมเพื่อเข้าเส้นชัย ณ จุดปล่อยตัว

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://race.thai.run/wrb8kamphaengphet

ใส่ความเห็น