แผนบริหารความเสี่ยง “การทุจริต”

หนังสือแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1aI8ZTSY2XSJP5zrSNnqbMs8kFbSpuPKA

ใส่ความเห็น