แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 ด้านวิชาการ จังหวัดกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น