เตือนภัย แก๊ง Call Center ส่งเอกสารปลอมแอบอ้าง

ด้วยสำนักงาน กสทช. ภาค3 แจ้งว่า ปัจจุบันมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ล่อลวงประชาชนโดยขอให้เพิ่มเพื่อน ผ่านแอพพลิเคชั่นซันไลน์ และจะจดส่งหนังสือที่แอบอ้างว่ามาจากสำนักงาน กสทช. ในหนังสือได้มีการระบุ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชนของบุคคลที่ถูกล่อลวง สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบแล้วบุคคลดังกล่าวมีการส่งข้อความดูหมิ่นรัฐบาลและองค์พระมหากษัตริย์ไทยซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากและหมายเลขดังกล่าวได้ถูกผู้ให้บริการระงับการใช้งานไปแล้ว อีกทั้งยังแอบอ้างว่าสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวกระทำความผิดจริง จึงกระทำการอายัดการใช้งานทุกหมายเลขที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนดังกล่าวและถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถใช้ลงทะเบียนเครือข่ายโทรศัพท์ได้อีก ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. แจ้งว่ามิได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรืออายัดเลขหมายของผูใช้บริการโทรศัพท์ แต่อย่างใด ‼️

ใส่ความเห็น