เชิญชวนประกวดคลิปวีดีโอ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว 2566

ใบสมัคร : ใบสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ (google.com)

ประกาศหลักเกณฑ์ : เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน (dop.go.th)

ใส่ความเห็น