หน่วยงานราชการที่จัดสรรพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสินค้า “โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย”

ใส่ความเห็น