สุจริต โปร่งใส จังหวัดกำแพงเพชรใสสะอาด 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบในสำนักงาน จึงได้ประกาศ “นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)” เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ

ใส่ความเห็น