สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ ” Line @”

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงภารกิจในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการให้บริการภาคประชาชน ตามนโยบายของรัฐ ยกระดับการให้บริการและการให้ข้อมูล ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย จึงได้จัดทำช่องทางการสื่อสารในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการติดต่อ สอบถาม สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำบัญชีไลน์ทางการ ชื่อ “@ขนส่งกำแพงเพชร” มี Line ID : @yqx77505w หรือสแกน QR-Code ตามรายละเอียดที่ปรากฎ

ใส่ความเห็น