สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine) เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชน เกิดความตระหนักรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงและปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามลิงค์ที่แนบนี้ https://24hicarecenter.com/pctpr

ใส่ความเห็น