ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น