ศูนย์รับบริจาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดศูนย์รับบริจาค เพื่อเป็นศูนย์กลางทรัพยากรเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคของหระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งการจัดสรรสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจากได้ที่บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญ “ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” บัญชีเลขที่ 021-6-05940-2

ใส่ความเห็น