ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญรับชมการเสวนาครอบครัวพลังบวก “กลเม็ดคดีเด็ดในครอบครัว”

วิทยากร
🌸 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
🌸 นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการปราบปรามทุจริตภาค 9
🌸 คุณกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
🌸 คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
🌸 ดร.มยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
ดำเนินรายการโดย
🎤 ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร.
.
🎥 สามารถรับชมได้ผ่าน Facebook fanpage
🔴 ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand หรือคลิก
👉🏻https://www.facebook.com/MoralCenter/

ใส่ความเห็น