วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่านระบบออนไลน์ ได้3ช่องทาง ได้แก่

  1. Application Smart อมส.
  2. เว็บไซต์ อสม.com
  3. เว็บไซต์ Stopdrink.com

ใส่ความเห็น