รับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “คิดแจ่มใส สุขใจ วัยรุ่นหมุนโลก”

เนื่องด้วย สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ องค์กรสาธารณะประโยชน์ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งได้เปิดให้บริการพื้นที่ที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ “กิ่งก้านใบ LearnScape” โดยองค์กรได้มีบทบาทเป็นหน่วยจัดการร่วมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้เกิดกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการ “คิดแจ่มใส สุขใจ วัยรุ่นหมุนโลก” ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 โดยมีกลุ่มเยาวชนกว่า 100 ทีม ที่เคยผ่านกระบวนการ และได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าสู่สาธารณะอย่างหลากหลาย

โครงการคิดแจ่มใส สุขใจ วัยรุ่นหมุนโลก มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการร่วมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สุขภาวะ ส่งเสริมให้คนเกิดสุขภาพจิตที่ดี โดยโครงการฯ มีทุนสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ทีมละ 10,000 – 40,000 บาท และมีกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ เพื่อให้เยาวชนสามารถดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ คิดแจ่ม สุขใจ “วัยรุ่นหมุนโลก”
สามารถกรอกข้อมูลในลิงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
https://forms.gle/eAkCK5EVUzLZXGFCA

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ในลิงค์นี้
https://docs.google.com/…/1hA8B9QPaIAdytvWh_aYKBvRG-m…/edit…

ใส่ความเห็น