พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัด และมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่น 2565

ใส่ความเห็น