พม.กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสีบสานประเพณีทำบุญเจดีย์ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566

ใส่ความเห็น