พม.กำแพงเพชร เข้าร่วมคิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว”

ใส่ความเห็น