พม.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” และงานวันผู้สูงอายุและครอบครัว ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำการประชาสัมพันธ์ ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” รวมถึงงานวันผู้สูงอายุและครอบครัว ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะจัดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร กรมประชาสัมพันธ์ ในระบบ FM คลื่นความถี่ 97.75 MHz.

ใส่ความเห็น