พม.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “เยี่ยมยามถามไถ่ จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มเปราะบาง” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานนำทีม One Home พม.กำแพงเพชร ร่วมกับ อพม. และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสาธารณประยชน์ “เยี่ยมยามถามไถ่ จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มเปราะบาง” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2566 โดยมีกิจกรรมมอบถุงยังชีพ และทำความสะอาดบ้านครอบครัวเปราะบาง จำนวน 10 ครัวเรือน ในตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

ใส่ความเห็น