พม.กำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีแก่ อพม. ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครฯ ดีเด่นและดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2565 และ 2566

รางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่นพิเศษประจำปี 2565

รางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่นประจำปี 2565

รางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่นพิเศษประจำปี 2566

รางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่นประจำปี 2566

ใส่ความเห็น