พม.กำแพงเพชรพร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมสัมภาษณ์เบื้องต้น สำหรับกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย (National Referral Mechanism)

ใส่ความเห็น