ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น PROTECT-U

📢📢 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดทำโมบายแอปพลิเคชั่น 📲 PROTECT-U ซึ่งมีให้ใช้งานทั้งในระบบปฎิบัติการ Android และ ios เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ที่พบเห็นในประเทศไทย และการตรวจสอบสิทธิของผู้เสียหายอันพึงได้รับ หากตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการแจ้งความประสงค์ขอล่ามแปลภาษา และการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้เสียหายในการสร้างอาชีพระหว่างเข้ารับการคุ้มครอง

ดาวน์โหลดเลย 👇👇

ios 📲 : https://itunes.apple.com/th/app/protect-u/id1463615134

Android 📲 : https://play.google.com/store/apps/details…

ใส่ความเห็น