ประจำวันที่ 6 เมษายน 2563

พม.กำแพงเพชร เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 และจัดทำหน้าผ้าแจกจ่ายประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 2,630 ชิ้น คงเหลือ 4,127 ชิ้น

ใส่ความเห็น