ประกาศ นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวง พม. ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (m-society.go.th)

ใส่ความเห็น