ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดกำแพงเพชร ใสสะอาด ๒๕๖๕ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy )

ใส่ความเห็น