ประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดกำแพงเพชร “เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ”

ใส่ความเห็น