ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

ท่านสามารถดูรายละเอียด ทั้งหมดได้จากเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้.-


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
https://drive.google.com/file/d/115X273ETysma0hN1A1x2dvO00z2unN3f/view?usp=sharing

ประกาศมาตรป้องกันโรคแพร่เชื้อไวรัส โควิด 19 ในวันสอบ https://drive.google.com/file/d/11AfAwQBXXWOtpJKpCxnicl1eO-_aOVB9/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น