ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร และใบสมัครฯ ได้ทาง www.dwf.go.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น ๑๓ ฝั่งเอ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาคู เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครและสอยถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gyk.selection@gmail.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 ๒๖๕๔ ๖๗๒๑ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร : รับสมัคร กยค 2567 – Google ไดรฟ์

ใส่ความเห็น