ประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOS) หรือองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ประกาศ ASEAN RDPE Leadership Awards ครั้งที่ 6 – Google ไดรฟ์

ใส่ความเห็น