ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=26

ใส่ความเห็น