ประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ชิงเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการประกวด : https://contest-thailand.com/ddpm-infographic-contest-2023/

ใส่ความเห็น