นายกฯ ประกาศวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND” ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานการแถลงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายในอนาคต

ใส่ความเห็น