ฉบับเดือนมีนาคม 2566

คุณภาพชีวิตของคนไทยในยุคไร้พรมแดน (Quality of life Thai People in the Borderless Era)

วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย

ที่มา : หน้าหลัก – สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร (mol.go.th)


ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (mfa.go.th)

ใส่ความเห็น