ขั้นตอนการตรวจสอบเงินสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุออนไลน์ (สำหรับประชาชน)

พม.กำแพงเพชร ได้จัดทำระบบตรวจสอบค่าจัดการศพผู้สูงอายุ และได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจสอบเงินสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุออนไลน์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ต่อไป

เว็บไซต์ระบบตรวจสอบค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

https://script.google.com/…/AKfycbxhj3lGE7NjrjKfx…/exec

ใส่ความเห็น