ขอทานกับผู้แสดงความสามารถแตกต่างกันอย่างไร ? ตามคู่มือการดำเนินงานผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559

ใส่ความเห็น