กิจกรรมการประกวดสื่อ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

📢📢 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน คลิป และ E-Poster เข้าร่วมประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในหัวข้อ …
⚖️ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์ในการประกวด 👇
https://drive.google.com/…/1DJJHz-Wj_sXvHWH4EI…/view…

แบบฟอร์มการสมัคร 👇
https://cdn.me-qr.com/pdf/12258688.pdf

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor026596776
Facebook: https://www.facebook.com/fundktp026596745

    ใส่ความเห็น