การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ


แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน เพื่อเข้ารับการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
(คลิก)

หนังสือยินยอมเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (คลิก)

ใส่ความเห็น