การประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการศิลปะกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน : อัตลักษณ์ท้องถิ่นแผ่นดินเดียวกัน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนน้องๆ อายุไม่เกิน 18 ปี ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการศิลปะกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน : อัตลักษณ์ท้องถิ่นแผ่นดินเดียวกัน ชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวข้อการประกวด “บ้านเกิดของฉัน : อัตลักษณ์ท้องถิ่นแผ่นดินเดียวกัน” (เพื่อเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสังคม และเศรษฐกิจท้องถิ่น)

ใส่ความเห็น