การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

กระทรวงมหาดไทยจัดสร้างวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลสำหรับตอบแทนแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้า “กองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย”

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ 130 ปี ในปีพุทธศักราช 2565 ได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดประทานนามว่า “พระพุทธมุนีศรีประชานาถ ” แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันนำมาซึ่งความเจริญของปวงประชา และจัดสร้างวัตถุมงคลที่ตอบแทนแก่ผู้มีจิตศรัทธา ที่บริจาคเงินเข้ากองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 รายการ

1.ราชสีห์ทองคํา จัดสร้าง 260 องค์ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 90,000 บาท

2.ราชสีห์เงิน จัดสร้าง 2,565 องค์ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 5,000 บาท

3.ราชสีห์รมดํา จัดสร้าง 25,650 องค์ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 500 บาท

4ราชสีห์ใหญ่โลหะพิเศษ จัดสร้าง 2,565 องค์ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท

5.พระพุทธมุนีศรีประชานาถ พระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จัดสร้าง 1,300 องค์ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 13,000 บาท

6.เหรียญพระพุทธมุนีศรีประชานาถ และราชสีห์ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขนาดเหรียญ 2.4 ซ.ม. จัดสร้าง 20,000 เหรียญ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 130 บาท

สำหรับผู้สนใจวัตถุมงคล “ราชสีห์ทองคำ” สามารถร่วมบริจาคได้ที่ Line Official “ราชสีห์ 130 ปี มท.” และวัตถุมงคลรายการอื่นๆ ร่วมบริจาคผ่าน ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ที่ www.jubjaai.com และจัดส่งวัตถุมงคลผ่านทางไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น