การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566

ประกาศ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566

สามารถนำส่งประวัติผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 (หลังใหม่) ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ 👇👇👇

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 2566

ใส่ความเห็น