การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิปวีดิโอการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ใส่ความเห็น