ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เม.ย.65

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้เผบแพร่บทความรู้เกี่ยวกับพรบ. ข้อมูลข่าวสารจำนวน 5 เรื่องด้วยกัน ท่านสามารถกดเข้าไปอ่านตามหัวข้อเรื่อง ที่ท่านใจได้เลยครับ

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

20 พฤษภาคม 2565
1 2