โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๖๗ รูป

เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 167 รูป ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 10 เมษายน 2565

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 167 รูป ขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 10 เมษายน 2565 ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์

จึงขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาสมัครใจอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ที่มีอายุระหว่าง 20-80 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ใส่ความเห็น