รายงานงบทดลอง ปี 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562

https://drive.google.com/file/d/1Mks7eRVdRA3TYg3uA0GRkBe6Wn3ABHQh/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

https://drive.google.com/file/d/1abCrvh0f90hDoW-RMZRutKbr-zoA_xFA/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562

https://drive.google.com/file/d/15iykSieqJybohq_A9zchOm-Y331yO4bX/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563

https://drive.google.com/file/d/18u9RJfxqaiTRKV-Ta3wHQ9xMSwVnZjzo/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

https://drive.google.com/file/d/13cyFwmQN3ztiVLhotTv3MOMMY87ad1uq/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1jXzaaWmNRSEUzuyZqI1XB6KTJo8-hnmB/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563

https://drive.google.com/file/d/1eEYEdjU0QQhtUG4-WIldU2Ov54QkOmgb/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1Js1XoGzR1RUxrRCqvLjWx7_7JN5yD4kf/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

https://drive.google.com/file/d/1frKEDhPcNzAQD7naX8eltcfzCn8ljKZM/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1bQl-WgRURNgobhXLKQJLeHJY9WPAMUaT/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1JQj3T5jJZp7x_U4YGYrtjxtEbPyqdD3b/view?usp=sharing

ไฟล์งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563

https://drive.google.com/file/d/19ujxRTf0iYKz40yEZPr8VSsfZgdNMF6x/view?usp=sharing

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

https://drive.google.com/file/d/1RWMz64uVe0sRaNG4MXk8PO-lC51B5T9e/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น