รายงานงบทดลอง ปี 2564

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
https://drive.google.com/file/d/12w2lHHs7p8DQJxO-ylVQmHmDm6LHd0AE/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
https://drive.google.com/file/d/12zsy7dwnc74VwYwAoQUnq1LV28epXX_u/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
https://drive.google.com/file/d/131PvJ9aiv1RvO3B3LOcgykxgVCL0pYn-/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
https://drive.google.com/file/d/132-znpgrvOVVs-kYZ-f-DSSsmMVxX8Tf/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
https://drive.google.com/file/d/134gxolZAAM7dJovPBlTKqRisyvWdc2my/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
https://drive.google.com/file/d/11uyxudgghanPZOBHIE1EY0XnmiPa5pXV/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
https://drive.google.com/file/d/12-d7WngmPOmyNIlaN8yJ2Fm24o3wpSTJ/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
https://drive.google.com/file/d/12DuWiDonNa7wLOMWnRrOnSMcVm_ebiLW/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
https://drive.google.com/file/d/12EEgE9rQ13Md0irfUeOWDmrwRMCdTjtu/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/12SMJBHgjVViNRKKIa0bFFzD4RRK8Uzsd/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
https://drive.google.com/file/d/12bWnVgeXqW5mLM2lsorIT_ac8KncCT_y/view?usp=sharing

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
https://drive.google.com/file/d/12ujk0xyv4S3diZaT0pFjcfOq21VVkzG7/view?usp=sharing

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
https://drive.google.com/file/d/15YzhNACGTyGWm5B6nwQpwjUyKmi49SYY/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น